Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90) από τα μαθήματα. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά με 7,5 ECTS το καθέ­να, το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο είναι 7,5 ECTS και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 22,5 ECTS.

Τα 12 υποχρεωτικά μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο προβλέπεται η παρακολούθηση Υποχρεωτικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

***

Το πρόγραμμα των μαθημάτων για το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» διαμορφώνεται ως εξής:

© 2022 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε