Εργαστήρια

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Πληροφορικής Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ

© 2022 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε